Aviso legal

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment  del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades.

El titular d’aquesta website és: FUNDACIÓN FLS DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA CIENCIA (“Fundació FLI”) amb domicili a Badalona (08916 ), Ctra. de Canyet s/n – Hosp. Univ. Germans Trias i Pujol, 2a planta Maternal, amb número de CIF: G60182821 Inscrit al Registre de Fundacions de la Generalitat amb el número 667.

Els professionals mèdics que treballen a la Fundació FLS estan col·legiats al Col·legi de Metges de Barcelona que es regeix pel seu propi codi deontològic que es pot consultar al següent enllaç:

https://www.comb.cat/cat/colegi/docs/codi_deontologic.pdf

2. CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB.

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest website. L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer d’aquesta web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Fundació FLS ofereix a través d’aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:

  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Fundació FLS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l’exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació.
  • La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
  • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
  • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  • La protecció de la joventut i de la infància.
  • El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
  • El respecte a la propietat intel·lectual del publicat.
  • En general, el respecte a la legalitat vigent.

La Fundació FLS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web.

2.1. UTILITZACIÓ DE CONTRASENYES

Per accedir a continguts concrets s’ha d’incloure un codi d’usuari i una contrasenya.

Us informem que les contrasenyes son personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització de la seva contrasenya.

Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes, pot contactar amb [email protected].

3. – PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació FLS és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del titular.

4.  RESPONSABILITAT

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

La Fundació FLS es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

5. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

La Fundació FLS pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Fundació FLS i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.