Infeccions en pacients immunodeprimits

Els pacients immunodeprimits són els que disposen d’unes defenses afeblides per culpa d’un motiu específic: trasplantament d’òrgan, malaltia congènita, presa de fàrmacs concrets, entre altres. Per tant, les infeccions que afecten aquests pacients poden esdevenir més greus que en el cas d’una persona amb el sistema immunitari sa. Per aquest motiu hem creat una unitat específica per tractar i curar a aquestes persones.

EL REPTE

El número de pacients immunodeprimits, que són els que per algun motiu disposen d’unes defenses afeblides, ha augmentat de forma significativa en els últims anys.

La morbimortalitat d’aquests pacients està clarament relacionada no només amb la seva malaltia de base, sinó amb les infeccions greus que desenvolupen en el marc d’una reacció adversa greu.

El nostre objectiu és prevenir les infeccions en el pacient immunodeprimit, fer-ne un diagnòstic precoç i optimitzar-ne el seu tractament.

QUÈ HEM FET FINS ARA?

Prevenció de les infeccions

En aquesta línia estem treballant en noves estratègies de prevenció de la tuberculosis, de la malaltia per citomegalovirus, per virus Epstein Barr, virus de l’hepatitis B i E així com BK i JC polyomavirus.

Mereixen una menció especial els viatgers i pacients immigrants en els que el cribratge ha de considerar infeccions endèmiques del país d’on procedeix o on ha viatjat l’individu. Per aquest motiu s’ha creat una Consulta per la Prevenció de la infecció en el Immunodeprimit (CPID).

Diagnòstic precoç de la infecció

Es tracta de reconèixer millor i més ràpidament les infeccions en el grup de pacients immunodeprimits. Per això els pacients han de:

  • Conèixer el risc d’infecció individual que tenen.
  • Disposar de tècniques ràpides a peu de llit i moleculars per un diagnòstic etiològic acurat.
  • Comptar amb un Hospital de Dia.

Servei de Farmacologia Clínica

Col·laborem estretament amb el Servei de Farmacologia Clínica del nostre centre en el registre d’infeccions greus en pacients sotmesos a tractament immunosupressor.

Optimització en el tractament de les complicacions infeccioses

Duem a terme estudis d’eficàcia i seguretat amb noves estratègies terapèutiques, perquè el diagnòstic precoç i el tractament antibiòtic empíric i dirigit adequats comporten:

  • Una reducció en la mortalitat per infecció greu en el pacient immunodeprimit.
  • Un increment en la viabilitat de l’empelt.
  • Una millora de la qualitat de vida del pacient.
  • Reducció de les súper infeccions per bacteris multiresistents.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

Hemato-oncologia

En els últims anys han aparegut força avenços en tractaments onco-hematològics que han pogut allargar l’esperança de vida d’aquest grup de pacients. Molts d’aquests tractaments produeixen una disminució del sistema immune que facilita l’aparició d’infeccions. Per aquet motiu intentem fer una prevenció, un diagnòstic i un tractament precoç.

Trasplantament d’òrgan sòlid

Som un país capdavanter en transplantament d’òrgan sòlid, al nostre centre es realitzen trasplantament renals i pancreàtics. Aquests malalts per evitar el rebuig de l’òrgan trasplantat porten tractaments que deprimeixen el sistema immunitari i, per tant, són malalts que tenen més risc d’infecció.  Per aquest motiu aquest malalts son valorats a la nostra unitat prèvia inclusió a la llista de trasplantaments per diagnosticar malalties infeccioses latents. Així com quan ja presenten un procés infecciós realitzar un diagnòstic i tractament precoç.

Immunodeficiències primàries i secundàries

Els últims anys hem assistit a un increment exponencial en el número de pacients amb immunodeficiències, fonamentalment per dèficit de síntesi d’anticossos. L’objectiu de la investigació és:

– Trobar nous factors que prediguin de manera més acurada el futur de la malaltia respiratòria crònica

– Incrementar els nous diagnòstics en el menor temps possible per poder iniciar el tractament de manera precoç

– Trobar un paràmetre que anticipi la lesió pulmonar en pacients amb immunodeficiència comuna variable

ACTUALITAT

PROJECTES DESTACATS

CONEIX L’EQUIP D’AQUESTA ÀREA DE CONEIXEMENT

Lluïsa Pedro-Botet

Cap de secció d'immunodeprimits i bacterianes greus - Metgessa i investigadora

Rosa Benítez

Metgessa i investigadora

Carme Bracke

Metgessa i investigadora

Ana Peris

Metgessa i investigadora

Alba Romero

Metgessa i investigadora

AJUDA’NS A LLUITAR CONTRA AQUESTA I ALTRES INFECCIONS!

Necessitem el teu suport per continuar portant a terme una recerca clínica independent amb l’objectiu de tractar i curar les persones que pateixen una malaltia infecciosa.