INFECCIONS

Les malalties infeccioses estan causades per un microorganisme patogen que entra al cos i es multiplica fins que produeix la malaltia. Cadascun d’ells es pot instal·lar en un lloc concret del cos i, per tant, derivar a un tipus d’afecció o a una altra.

QUÈ SÓN?

Les malalties infeccioses estan causades per organismes, com ara virus, bacteris, fongs o protozous. Molts organismes viuen dins i sobre nostre. Normalment són inofensius o fins i tot útils! Però en determinades condicions, alguns d’ells, poden causar malalties que poden arribar a ser molt greus i, fins i tot, provocar la mort.

COM ENS AFECTEN?

Poden afectar qualsevol persona. Tothom patirà més d’una infecció al llarg de la seva vida.

Provoquen 1 de cada 3 morts al món.

Constitueixen la primera causa de mort en el
món, encara que no afecten de la mateixa manera tots els països.

QUINS MICROORGANISMES LES PROVOQUEN?

VIRUS →

Un virus és un microorganisme infecciós que no pot replicar-se sol, sinó que necessita d’una cèl·lula per créixer. Un gran nombre de malalties infeccioses són produïdes per virus. Els virus tenen la característica de ser canviants, perquè el seu material genètic posseeix una gran capacitat per mutar.

Exemples de virus:

 • Covid-19
 • Mononucleosi
 • Hepatitis B
 • Xarampió
 • Grip
 • VIH

BACTERIS →

Tot i que en l’organisme humà hi trobem bacteris que normalment no causen mals majors, com els que constitueixen la flora intestinal, molts bacteris poden produir malalties, algunes de les quals molt greus.

Exemples de bacteris:

 • Tuberculosi
 • Meningitis
 • Gonocòccia
 • Còlera
 • Apendicitis

FONGS →

Les infeccions produïdes per fongs reben el nom de micosi. Normalment, les micosi són superficials, i afecten la pell, les mucoses, els cabells i les úngles, encara que de vegades poden ser profundes i afectar òrgans interns. S’acostumen a contagiar de forma indirecta, a través d’objectes contaminats.

Exemples de fongs:

 • Candidiasis
 • Tinyes

PROTOZOUS →

En la natura hi habiten nombroses espècies de protozous, sobretot en el medi aquàtic i en els sòls, alguns dels quals són paràsits d’altres organismes. Tot i que la majoria de protozous no fan cap tipus de mal, algunes espècies provoquen malalties força greus sobretot
a les zones tropicals.

Exemples de protozous:

 • Toxoplasmosi
 • Malària
 • Paludimse
 • Amebiasis
 • Giardiosis

QUI LES POT PATIR?
TOTHOM!

Qualsevol persona és susceptible de patir més d’una malaltia infecciosa al llarg de la seva vida, però hi ha alguns grups de població que tenen un risc més elevat de patir-les.

Persones immunodeprimides

Dones embarassades

Població infantil

QUINES MALALTIES INFECCIOSES TRACTEM?

Abordem els principals reptes que suposen les malalties infeccioses des de sis grans àrees de coneixement. Cadascuna inclou diverses línies d’actuació →

ELS GRANS REPTES QUE NECESSITEM AFRONTAR

AUGMENT DE LA RESISTÈNCIA ALS ANTIBIÒTICS →

En aquest moment la resistència als antibiòtics, que són els medicaments que tracten les infeccions bacterianes greus en persones i animals, esdevé un problema seriós de salut pública mundial.

Principals causes que provoquen resistència als antibiòtics:

· La prescripció excessiva d’aquests medicaments.
· L’automedicació.
· Hàbits d’higiene inadequats.

Sense antibiòtics posem en perill la nostra salut.
Cal invertir en recerca per descobrir nous medicaments antibiòtics que siguin eficaços per combatre tots els bacteris. Si no ho fem, l’OMS estima que 10.000.000 de persones podrien morir al món per culpa d’un bacteri l’any 2.050.

VACUNES PER A TOTHOM →

Les vacunes son un dels grans avenços de la medicina i la salut pública en general i són necessàries per fer front a les malalties infeccioses.

Necessitem desenvolupar noves vacunes.
És clau seguir fent recerca per ampliar el número de vacunes
que puguin combatre un major número de malalties i aconseguir que eliminin virus que encara segueixen provocant la mort de persones, com és el cas del VIH.

SUMA’T AL CLUB DE LA LLUITA!

Necessitem el teu suport per continuar portant a terme una recerca clínica independent amb l’objectiu de tractar i curar les persones que pateixen una malaltia infecciosa.