Infeccions bacterianes greus

Lluitem contra les infeccions bacterianes que causen elevada mortalitat i complicacions clíniques greus. Posem especial atenció als gèrmens resistents, als antibiòtics i a l’estudi de les infeccions que tenen el seu origen a l’ambient i en el regne animal.

EL REPTE

L’objectiu del grup és dur a terme projectes d’investigació clínica per minimitzar l’impacte de les infeccions provocades per bactèries resistents com són: la legionel·losi, la pneumònia d’adquisició a la comunitat i als hospitals o l’endocarditis infecciosa. Posem una atenció especial a les resistències que els bacteris estan creant als antibiòtics perquè esdevé una greu amenaça per a la salut a tot el món.

QUÈ HEM FET FINS ARA?

2000

Signem un conveni amb la Generalitat de Catalunya que ens acredita com a centre de referència en l’estudi molecular de brots de legionel·la a Catalunya.

2000

Avaluem una estratègia preventiva de la pneumònia, que ens permet reduir la seva incidència gràcies a l’aplicació d’una sèrie de mesures destinades a prevenir la broncoaspiració.

2012

Gràcies a la beca UNNIM avaluem la colonització del microorganisme SARM en granges de la zona d’Osona. Aquest fet esdevé l’embrió de la línia de recerca «One Health» que se centra en la colonització per bacteris multiresistents en animals de granja i la seva relació amb infeccions en l’ésser humà.

2022

Hem creat la Unitat de Infeccions Bacterianes Greus per fer front a aquestes malalties des d’una perspectiva multidisciplinària.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

Legionel·la

Ens centrem en l’estudi dels aspectes clínics, epidemiològics i moleculars de la legionel·losi.

Investiguem nous biocides pel tractament d’aigües potables (aigua sanitària) i no potables (procedent de sistemes de refrigeració).

Endocarditis Infecciosa

Treballem en l’elaboració d’una base de dades prospectiva que inclou el diagnòstic i seguiment dels pacients amb endocarditis infecciosa ingressats a l’Hospital Germans Trias.

Col·laborem amb cardiòlegs, cirurgians cardíacs i microbiòlegs per tal de fer front als diversos reptes que planteja aquesta malaltia que, tot i els avenços en seu diagnòstic i tractament, segueix tenint unes taxes molt elevades de morbiditat i mortalitat.

Infeccions Nosocomials

Actualment es planteja un nou projecte per estudiar les causes i desenvolupament de la pneumònia nosocomial (l’adquirida en l’entorn hospitalari) i la seva relació amb els factors de risc de colonització orofaríngia per microorganismes resistents en els pacients hospitalitzats.

One Health

Aquesta línia està dedicada a l’estudi dels microorganismes multiresistents implicats en la transmissió animal-humà-animal.

Els projectes en actiu estudien la seva prevalença a la indústria càrnica, a la població en general i l’evolució dels pacients infectats.

Recentment, el grup ha dissenyat un estudi multicèntric amb l’Hospital de Vic per esbrinar la importància de les aigües residuals com a reservori d’infeccions per enterobacteris multirresistents.

ACTUALITAT

PROJECTES DESTACATS

CONEIX L’EQUIP D’AQUESTA ÀREA DE CONEIXEMENT

Esteban Reynaga

Metge i investigador

Nieves Sopena

Metgessa i investigadora

Lluïsa Pedro-Botet

Cap de secció d'immunodeprimits i bacterianes greus - Metgessa i investigadora

Javier Díez de los Ríos

Metge

AJUDA’NS A LLUITAR CONTRA AQUESTA I ALTRES INFECCIONS!

Necessitem el teu suport per continuar portant a terme una recerca clínica independent amb l’objectiu de tractar i curar les persones que pateixen una malaltia infecciosa.