Tornar a actualitat

La Fundació Lluita contra la Sida redueix en un 75% els càncers anals en persones amb VIH

12/09/2019
La Fundació Lluita contra la Sida redueix en un 75% els càncers anals en persones amb VIH

El càncer té un paper cada vegada més rellevant en la mortalitat de les persones infectades pel VIH. En aquest sentit, el càncer anal és una malaltia freqüent en aquests pacients i està associat a la infecció pel virus del papil·loma humà (VPH), molt habitual en la població VIH positiva i també responsable del càncer de coll uterí.

No obstant, al contrari del que passa en el càncer cervical, en el càncer anal no existeix un consens per a la detecció primerenca ni el tractament de les lesions precanceroses per evitar la seva progressió. Ara, la Fundació Lluita contra la Sida ha implementat un protocol de cribratge amb el qual ha aconseguit reduir un 75% el nombre d’aquests càncers en els seus pacients. L’estudi s’ha publicat a la revista Clinical Infectious Diseases, de la Oxford University Press.

La manca d’una estratègia unificada per prevenir el càncer anal va motivar aquesta investigació liderada per Guillem Sirera i Sebastià Videla, de la Fundació Lluita contra la Sida i l’Hopital Germans Trias. En ella, s’ha realitzat un estudi prospectiu amb més de 3.000 pacients i durant 15 anys amb l’objectiu d’avaluar els beneficis del tractament de les lesions anals precanceroses.

El VPH, un enemic per a les persones amb VIH

La major part de les persones que s’infecten pel VPH l’acaben eliminant per si mateixes. Això no passa en les persones infectades pel VIH, a causa segurament de l’alteració de la seva immunitat. “La dificultat per eliminar el virus i una major taxa d’infecció pels tipus més oncogènics del VPH tenen un paper molt important en el desenvolupament del càncer anal en els nostres pacients”, afirma Boris Revollo, també de la Fundació i primer autor de l’estudi.

Aquest tipus de càncer té un tractament que pot ser molt agressiu, pot arribar a afectar la qualitat de vida dels pacients i, en els casos de diagnòstic tardà, una alta mortalitat. Segons Revollo, “la probabilitat de supervivència als cinc anys pot ser de tan sols el 30% en pacients amb un tumor ja disseminat”. I segueix: “Gràcies al diagnòstic precoç i el tractament de les lesions precanceroses hem aconseguit reduir un 75% el número de càncers anals invasius en els nostres pacients”.

Un mètode de detecció precoç

Es van realitzar anoscòpies d’alta resolució a tots els pacients amb citologies anals alterades, una prova poc invasiva que dura aproximadament 15 minuts i no requereix ingrés hospitalari ni anestèsia general. Aquest examen, a més d’identificar fàcilment les lesions precanceroses, permet tractar-les amb l’ajuda de raigs infrarojos.

Davant l’excepcionalitat dels resultats obtinguts, s’espera que aquest protocol de prevenció s’incorpori en les guies clíniques internacionals, amb la qual cosa s’aconseguirà reduir en gran mesura la mortalitat per culpa del càncer anal en pacients infectats amb el VIH a escala mundial.

Article de referència: Revollo, Sebastián Videla, Josep M Llibre, Roger Paredes, Marta Piñol, Francesc García-Cuyàs, Arelly Ornelas, Jordi Puig, David Parés, Javier Corral, Bonaventura Clotet, Guillem Sirera. Routine screening of anal cytology in HIV-infected subjects and the impact on invasive anal cancer. A prospective cohort study. Clinical Infectious Diseases, ciz831, https://doi.org/10.1093/cid/ciz831

Notícies relacionades