Tornar a actualitat

DevsHealth i la Fundació sumen forces per trobar nous tractaments contra la COVID-19

21/03/2022
DevsHealth i la Fundació sumen forces per trobar nous tractaments contra la COVID-19

Els avenços aconseguits en la gestió de la pandèmia de la COVID-19 són clars: s’han reduït els casos greus gràcies a les vacunes i els casos positius es poden detectar de manera àgil i ràpida. Però, què passa amb les persones que s’infecten i progressen cap a la forma greu de la malaltia? Què passa si apareix una nova variant que esquiva o disminueix l’efecte de les vacunes? En aquests casos les opcions disponibles de tractaments específics conta la COVID-19 són escasses, i molt cares. Ara, DevsHealth* i la Fundació uneixen esforços per dissenyar noves molècules dirigides contra el SARS-CoV-2 i aportar tractaments efectius i accessibles, tant per evitar el progrés de la malaltia com per tractar-ne els casos greus. La col·laboració entre les dues organitzacions permetrà utilitzar, per un costat, els processos DeepTech de DevsHealth per dissenyar noves molècules candidates i, per l’altre, l’ampli coneixement en la validació i avaluació de fàrmacs de la Fundació, amb la finalitat d’escollir les molècules més eficaces i que puguin esdevenir un nou tractament contra el SARS-CoV-2.

A l’inici de la pandèmia, els tractaments no anaven dirigits a frenar la infecció pel virus sinó que únicament intentaven controlar-ne els símptomes més greus, com ara la inflamació o la manca d’oxigen, amb l’objectiu de proporcionar solucions d’emergència als pacients que arribaven als centres hospitalaris. Amb el pas dels mesos, han aparegut nous fàrmacs específics per tractar la COVID-19. Tot i que aquests suposen un pas endavant, cap d’ells ha implicat un canvi de paradigma en el tractament de la malaltia, ja sigui perquè la seva via d’administració no és la més òptima per estendre’n el seu ús fora de les instal·lacions hospitalàries, perquè resulten poc econòmics o perquè el seu mecanisme d’acció no garanteix la màxima eficàcia. Pels professionals sanitaris, comptar amb un fàrmac que es pugui administrar de manera senzilla i a tothom, econòmic i amb pocs efectes secundaris, implicaria un gir de guió en el transcurs de la pandèmia.

DeepTech i recerca en salut, de la mà contra la COVID-19

Amb l’objectiu final de dissenyar un nou tractament contra la COVID-19, DevsHealth i la Fundació han fusionat els seus camps d’experiència per dissenyar i provar noves molècules antivirals.

La primera fase, desenvolupada per DevsHealth, se centra en el disseny de diverses molècules candidates mitjançant tecnologia computacional. “Basant-nos en l’estructura d’algunes proteïnes del SARS-CoV-2 claus pel cicle d’infecció i reproducció del virus i, gràcies a la nostra tecnologia basada en intel·ligència artificial, dissenyarem noves molècules que s’uneixin a aquestes proteïnes essencials del virus, bloquejant la seva funció”, explica Alfons Nonell-Canals, CEO i co-fundador de DevsHealth. Un cop es compti amb una bateria de molècules candidates, començarà una segona fase en que es validarà la seva seguretat efectivitat per impedir la infecció i es passaran totes les etapes pre-clíniques del desenvolupament del possible nou fàrmac.

La “molècula ideal”

Durant el procés de desenvolupament del nou tractament, es prioritzaran aquelles molècules que es puguin administrar per via oral i els efectes secundaris dels quals siguin mínims. A més, per tal que aquest tractament tingui el màxim impacte en la gestió de la pandèmia, es treballarà per aconseguir que el nou fàrmac tingui activitat contra les diferents variants del SARS-CoV-2 i, fins i tot, un potencial efecte contra altres coronavirus.

*DevsHealth és una empresa DeepTech que treballa en el desenvolupament de tecnologia basada en intel·ligència artificial, anàlisi de dades i tecnologies quàntiques per la seva aplicació en el desenvolupament de nous tractaments anti-infecciosos, ja siguin antivirals o antibiòtics.

Notícies relacionades