Tornar a actualitat

Un estudi determina que els símptomes gastrointestinals després de patir diarrea del viatger poden persistir fins i tot més de 6 mesos

27/03/2023
Un estudi determina que els símptomes gastrointestinals després de patir diarrea del viatger poden persistir fins i tot més de 6 mesos

La Fundació Lluita contra les Infeccions juntament amb l’Institut de Recerca Vall d’Hebron i el Programa de Salut Internacional de l’Institut Català de la Salut impulsen un estudi liderat pel Dr. Sergio España que conclou que el 10% dels pacients amb diarrea del viatger estudiats, van desenvolupar símptomes persistents compatibles amb la síndrome d’intestí irritable postinfecciós (SII-PI) fins i tot, després de rebre tractament per fer front a la causa principal de la diarrea.

Objectiu de l’estudi

Aquest estudi té com a objectiu descriure les característiques epidemiològiques, clíniques i microbiològiques dels pacients amb síndrome d’intestí irritable postinfecciós (SII-PI) després de tornar d’àrees tropicals o subtropicals.

Les alteracions de la permeabilitat i la inflamació intestinals cròniques degudes a canvis neuroplàstics postinfecciosos s’han descrit com els mecanismes més importants del SII-PI, tot i que és probable que el seu desenvolupament sigui multifactorial.

Altres mecanismes explorats fins ara inclouen trastorns de l’eix intestí-cervell, dieta, factors genètics, canvis a la microbiota intestinal, inflamació de les mucoses i també alteracions en la permeabilitat intestinal o la funció cerebral. Alhora, l’estrès, les anomalies en la resposta immunitària o el metabolisme de la serotonina i els pacients amb trastorns d’ansietat previ també podrien tenir més risc de patir aquest trastorn digestiu.

Investigacions anteriors han demostrat un deteriorament significatiu de la qualitat de vida relacionada amb la salut, la productivitat laboral, les activitats diàries i el benestar emocional dels pacients que pateixen SII-PI. De fet, en aquest estudi, més d’una quarta part dels pacients van referir un impacte significatiu en la qualitat de vida.

L’assessorament previ al viatge és clau com a factor de protecció

L’assessorament previ al viatge inclou tota mena d’informació per garantir la salut i la seguretat malgrat els riscos a què poden estar exposats els viatgers, incloses les recomanacions d’higiene de mans i les precaucions amb els aliments i l’aigua per reduir el risc de diarrea. Aquest assessorament és, en conseqüència, una de les accions preventives més importants, encara que la manca de percepció del risc per part dels viatgers pot ser la principal barrera per cercar i complir les recomanacions relacionades amb els viatges.

En resum, la síndrome d’intestí irritable postinfecciós és una complicació relativament comuna de la diarrea del viatger que pot arribar a ser fins a tres vegades més freqüent si la causa de la diarrea va ser d’origen parasitari. Si bé l’epidemiologia i la història natural d’aquesta síndrome han estat ben descrites, fins ara, el coneixement de la seva fisiopatologia, així com dels factors associats més importants, continua sent limitat i requereix la creació de noves línies de recerca per a la seva prevenció i maneig. A més, l’ús d’eines estandarditzades per avaluar el risc dels viatgers de desenvolupar trastorns funcionals digestius postinfecciosos podria ajudar els metges a oferir un seguiment personalitzat després del diagnòstic de diarrea del viatger.

Abans de començar la teva aventura, no oblidis sol·licitar assessorament previ per al teu viatge!

Els resultats de l’estudi han estat publicats a la revista Journal of Travel Medicine i es poden llegir a aquest enllaç.

Notícies relacionades