Tornar a actualitat

La influència del canvi climàtic en les infeccions transmeses per l’aigua

29/05/2024
La influència del canvi climàtic en les infeccions transmeses per l’aigua

A la Fundació Lluita contra les Infeccions comptem amb un grup de recerca enfocat a tractar les infeccions bacterianes greus. Recentment, s’ha detectat un augment de la temperatura de l’aigua freda d’ús domèstic que podria incrementar aquest tipus d’infeccions. En parlem amb la Dra. Lluïsa Pedro-Botet cap de secció del grup de recerca d’infeccions bacterianes greus de la Fundació Lluita contra les Infeccions i metgessa de l’Hospital Germans Trias.  

El canvi climàtic està contribuint a un augment de les infeccions transmeses per l’aigua de diverses maneres, com per exemple, a causa de l’augment de la temperatura de l’aigua freda d’ús domèstic. En una situació normal, la temperatura d’aquesta aigua hauria d’estar per sota dels 20 graus, però actualment, durant sis mesos de l’any (de juny a novembre), està per sobre d’aquesta temperatura.

Aquest augment de temperatura proporciona un entorn més favorable per al creixement de patògens com bacteris, virus i protozous. Patògens com la legionel·la, que prosperen en aigües temperades, poden proliferar en aquests sistemes d’aigua domèstica. A més, les variacions extremes en els patrons de precipitació, com les pluges intenses i les sequeres prolongades, contribueixen a la contaminació de les fonts d’aigua potable amb aigües residuals i augmenten la concentració de contaminants.

Com influencia l’augment de la temperatura de l’aigua freda d’ús domèstic en les infeccions?

Alguns bacteris que afecten els humans, com és el cas de la legionel·losi, necessiten amplificadors per poder-se reproduir amb més facilitat. Les algues i els protozous actuen com a amplificadors d’aquests micobacteris, ja que aquests, s’hi endinsen per viure amb simbiosi aprofitant-se de la seva maquinària de supervivència i proliferar encara més. Així doncs, l’augment de la temperatura de l’aigua freda no fa més que augmentar la reproducció d’aquests amplificadors. En conseqüència, el número de bacteris també augmenta i, per tant, les persones es troben més exposades a patir una infecció. Això, sobretot, succeeix quan passem l’aigua del seu reservori natural cap a les canonades, sistemes tancats de distribució de l’aigua, perquè aquestes no són perfectes i en molts casos les seves condicions físicoquímiques no són les òptimes i, per tant, el risc de fer arribar aigua amb un major risc d’infecció a la població incrementa.

A continuació detallem alguns dels factors que propiciarien aquest augment de les infeccions:

  1. Nous dispositius de risc

Històricament els dispositius de risc que podien incrementar el trasllat d’aigua infectada eren els sistemes de refrigeració, així com els de distribució de l’aigua calenta en edificis amb sistemes de distribució complexos. En aquest moment, però, aquests dispositius de risc han augmentat i ara hem de parlar també dels túnels de rentatge, els camions que humidifiquen i netegen les ciutats o els sistemes de rec públic. Per tant, dispositius que abans no eren d’alt risc, ara, amb l’augment de la temperatura de l’aigua freda s’han convertit en dispositius de risc.

  1. Augment de la temperatura de l’aigua de les fonts

L’increment de la temperatura global pot escalfar les fonts d’aigua freda, proporcionant un entorn més favorable per al creixement de patògens com els esmentats bacteris, virus i protozous.

  1. Canvis en els patrons de precipitació

El canvi climàtic està provocant variacions extremes en els patrons de precipitació, amb episodis de pluges intenses i períodes de sequera prolongada. Les pluges intenses poden provocar inundacions que contaminen les fonts d’aigua potable amb aigües residuals. D’altra banda, les sequeres poden reduir la disponibilitat d’aigua neta i augmentar la concentració de contaminants.

  1. Estrès dels sistemes d’abastament d’aigua

Els canvis en el clima poden posar una pressió addicional sobre els sistemes d’abastament d’aigua, que ja poden estar sota estrès per la demanda creixent de la població. Aquesta situació pot portar a un deteriorament de la qualitat de l’aigua subministrada a les llars.

  1. Períodes de calor extrema

Els períodes de calor extrema poden afectar els sistemes d’aigua domèstica, ja que la calor augmenta la taxa de descomposició de la matèria orgànica en l’aigua, afavorint la proliferació de microorganismes patògens. També pot provocar una major evaporació, reduint el volum d’aigua disponible i concentrant els contaminants presents.

Així doncs, què hem de fer a partir d’ara?

Totes aquestes noves circumstàncies requereixen nous protocols de vigilància microbiològica dels sistemes de distribució de l’aigua amb l’objectiu de modificar i implementar noves estratègies preventives per fer front a les infeccions transmeses per l’aigua; sobretot legionel·losi, micobacteris ambientals o bactèries no fermentadores (pseudomones eruginoses, acinetobàcter).

En resum i tal com comenta la Dra. Lluïsa Pedro-Botet, investigadora de la Fundació i metgessa de l’Hospital Germans Trias, el canvi climàtic està incrementant el risc d’infeccions transmeses per l’aigua a través de múltiples vies, des de l’augment de les temperatures fins a les alteracions en els patrons de precipitacions i la qualitat de l’aigua. Aquests canvis posen de manifest la necessitat de millorar les infraestructures de sanejament i d’aigua potable, així com de desenvolupar estratègies d’adaptació per protegir la salut pública en un món cada vegada més afectat pel canvi climàtic.

ESCMID, congrés anual en Microbiologia Clínica

Amb l’objectiu de compartir amb la comunitat científica el maneig d’aquest tipus d’infeccions, el grup de recerca liderat per la Dra. Lluïsa Pedro-Botet ha proposat una ponència específica sobre aquesta qüestió al Congrés ESCMID que tindrà lloc a Viena el 2025.

Notícies relacionades