Tornar a actualitat

La pneumònia nosocomial disminueix significativament després d’implementar un protocol preventiu

09/11/2023
La pneumònia nosocomial disminueix significativament després d’implementar un protocol preventiu

Què són les infeccions nosocomials?

Les infeccions nosocomials són les infeccions adquirides mentre un pacient es troba en un entorn d’atenció sanitari, com ara hospitals, clíniques, centres d’atenció ambulatòria o residències de cures mèdiques. Aquestes infeccions són causades per microorganismes i en molts casos es poden prevenir.

La prevenció de les infeccions nosocomials es basa en el compliment de precaucions estàndard com la higiene de mans, entre altres mesures, per part dels professionals sanitaris. De fet, la majoria d’hospitals disposen d’equips dedicats a la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomials.

Què és la pneumònia nosocomial?

La pneumònia nosocomial és una de les primeres causes d’infecció nosocomial. Malgrat que la seva incidència és més elevada en el cas dels malalts ingressats a les unitats de cures intensives (UCI) per estar intubats en molts casos, més de la meitat dels casos es produeixen en les àrees d’hospitalització convencional.

La majoria dels estudis sobre pneumònia nosocomial s’han realitzat a les UCI, tot i que durant els darrers anys ha augmentat l’interès per la pneumònia nosocomial de les unitats d’hospitalització general.

De fet, és difícil conèixer la incidència real de la pneumònia nosocomial fora de les UCI degut a la dispersió dels casos en els mateixos centres hospitalaris, la possible presentació de la infecció després d’una alta hospitalària, la manca de criteris diagnòstics òptims i la dificultat per realitzar el diagnòstic etiològic.

Resultats de la recerca realitzada

L’objectiu inicial d’aquesta línia de recerca liderada per la Dra. Sopena, metgessa del grup de control d’infecció nosocomial de l’Hospital Germans Trias i investigadora de la Fundació Lluita contra les Infeccions, és examinar la incidència, els factors de risc i el pronòstic de la pneumònia nosocomial adquirida a les unitats d’hospitalització general.

En un estudi multicèntric realitzat per aquest grup a 12 hospitals espanyols, la incidència mitjana de pneumònia nosocomial a les unitats d’hospitalització general va ser 3±1,4 casos/1000 ingressos. El 57,1% dels casos van presentar complicacions (principalment insuficiència respiratòria), 9,2% van requerir ingrés a l’UCI i el 32,7% van morir (27,7% en relació amb la pneumònia). L’estada hospitalària dels pacients amb pneumònia nosocomial va augmentar en 26,3 dies respecte als controls i el 32,8% van ser donats d’alta a centres de llarga estada.

La prevenció de la pneumònia nosocomial en les unitats d’hospitalització general es basen en una sèrie de mesures com la detecció de la disfàgia, la higiene oral, la reducció de la sedació quan sigui possible o la mobilització precoç. No obstant això, no hi ha prou evidència científica de la utilitat d’aquestes estratègies, tant si s’apliquen soles com de manera combinada. A més, malgrat que la majoria d’aquestes mesures preventives formen part de l’atenció estàndard, el compliment no s’acostuma a avaluar.

Aquest paper publicat a la revista American Journal of Infection Control avalua de forma pilot l’eficiència de la intervenció multidisciplinària, basada en la implantació de diverses mesures per reduir la incidència de  la pneumònia nosocomial fora de l’UCI i la determinació del compliment de les mesures preventives.

Conclusions de l’estudi

La incidència de la pneumònia nosocomial fora de les UCI va disminuir significativament després de la implantació d’aquesta estratègia multidisciplinària basada en procediments assistencials bàsics i assolint processos de formació pel personal. Aquesta reducció va coincidir amb una major adhesió a la majoria de mesures.

La Dra. Sopena comenta: «Tot i que encara caldria millorar la detecció de la pneumònia nosocomial a les unitats d’hospitalització convencional, la implementació d’un protocol preventiu redueix àmpliament la seva incidència». Alhora, Sopena afegeix que la prevenció d’aquesta pneumònia hauria de basar-se en intervencions que modifiquessin els factors de risc individuals, com el risc d’aspiració. Els esforços per millorar l’adherència a les mesures preventives són fonamentals per reduir la incidència de la pneumònia nosocomial.

Notícies relacionades