Tornar a actualitat

L’impacte del tractament antiretroviral en el cervell, a estudi

03/08/2021
L’impacte del tractament antiretroviral en el cervell, a estudi

La Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties infeccioses revela un impacte del virus en el cervell en aquelles persones que inicien el tractament antiretroviral més tard

Jose A. Muñoz-Moreno, psicòleg de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses ha liderat un treball en col·laboració amb altres centres de recerca que valora les alteracions cognitives en persones amb infecció per VIH.

Els inhibidors de la integrasa són un component principal de la teràpia antiretroviral actual, però hi ha poc coneixement sobre el seu impacte en la neurocognició i la neuroimatge.

Aquest assaig observacional prospectiu va avaluar els efectes de la teràpia antiretroviral amb inhibidors de la integrasa sobre diferents paràmetres cerebrals (cognitius, funcionals i de neuroimatge) d’acord al temps des de l’adquisició del VIH-1. Els participants van ser homes amb infecció per VIH i que van iniciar la teràpia antiretroviral abans de 3 mesos des de la data estimada d’adquisició de la infecció, després de 6 mesos, i un grup control d’homes sense la infecció. Les avaluacions d’estudi van ser abans de l’inici de la teràpia i 4 i 48 setmanes després.

A nivell cognitiu no es van apreciar diferències en funció del temps d’adquisició de la infecció, si bé va haver-hi una associació entre més temps des del moment diagnòstic i un pitjor funcionament cognitiu. A la setmana 48 no es van trobar diferències.

A nivell funcional es va detectar un pitjor estat en aquells homes amb infecció més recent, principalment a nivell de símptomes depressius, d’ansietat i d’estrès percebut. A l’any aquestes alteracions van desaparèixer.

I pel que fa a la imatge cerebral, a l’any després de l’inici de la teràpia es va observar una zona cerebral inferior exclusivament en aquelles persones que havien iniciat la teràpia amb més temps d’infecció. En homes amb infecció recent i sense VIH es va veure una progressió també d’aquesta zona, però només en aquells que van iniciar la teràpia més tard la mida d’aquesta zona va ser significativament inferior. Aquest àrea es troba a l’escorça cerebral òrbito-frontal i està relacionada amb processos de presa de decisions. Muñoz-Moreno explica: “La troballa que hem fet és molt important, ja que aquest àrea s’havia especulat que podia estar alterada en persones amb VIH, però més de tipus crònic. Ara, per primer cop, hem capturat l’inici d’aquest deteriorament”. I afegeix: “És per això que recomanem que no es demori l’inici del tractament anti-VIH. Ja era important fer el tractament bé i fer-lo com recomanem, però ara sabem també que el moment d’inici pot tenir un efecte en les possibles alteracions cerebrals futures”.

Notícies relacionades