Tornar a actualitat

Sabies que donar a entitats sense ànim de lucre ara té més avantatges fiscals?

30/01/2024
Sabies que donar a entitats sense ànim de lucre ara té més avantatges fiscals?

El passat 10 de gener, el Congrés dels Diputats va convalidar el Reial Decret Llei 6/2023 que modifica la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.  

Amb aquesta convalidació, la reforma de la Llei del mecenatge passa a ser definitiva i les novetats fiscals s’aplicaran a les donacions realitzades o rebudes des de l’1 de gener, que es declararan i deduiran l’any 2025. 

La reforma de la Llei del mecenatge és una bona notícia per a totes les entitats sense ànim de lucre que treballem per generar impacte positiu a la societat. Els incentius fiscals permetran que més persones i empreses decideixin ser solidàries i que, les que ja ho son, puguin incrementar les seves quotes sense que repercuteixi excessivament en la seva economia. 

Com m’afecta això si ja soc donant o vull ser-ho? 

En el cas de les persones físiques, s’eleva la base sobre la qual es pot deduir el 80% de la donació a l’IRPF. Si fins ara eren 150 €, ara passen a ser 250 €. Això vol dir que els primers 250 € de la teva donació desgraven el 80%.  

La resta de la quantitat (més enllà dels 250 €), té ara una deducció del 40%, enlloc del 35%. A més, si els últims 3 anys s’han realitzat donacions a favor de la mateixa entitat, si l’import és igual o superior al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable s’eleva al 45%. 

I si soc una empresa? 

En el cas de les persones jurídiques, s’incrementa el percentatge de deducció en la quota de l’Impost sobre Societats, que passa del 35% al 40%. A més, si en els últims 3 anys s’han realitzat donacions a la mateixa entitat d’igual valor o superior al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció s’incrementa fins al 50%.  

Cal destacar que la base de deducció tant de persones físiques com jurídiques no pot superar el 15% de la base imposable del període impositiu, 5 punts més que fins ara.  

Altres formes de col·laborar 

A partir d’ara, la cessió d’un bé moble o immoble, per un temps determinat, realitzada sense contraprestació, pot generar dret a deducció. 

També s’afegeixen les prestacions de serveis com a mitjà de col·laboració amb les entitats beneficiàries del mecenatge. S’especifica que pot ser una ajuda econòmica, però també es permet que sigui en espècie o a través de la prestació de serveis realitzats en l’àmbit de l’activitat econòmica pròpia del col·laborador (fins ara només podia ser donatiu econòmic).  

També s’amplia el concepte de difusió de la col·laboració, ja que a més de realitzar-la l’ONG, ara també la pot fer el col·laborador. Un dels objectius de la reforma de la llei és precisament poder difondre els esforços privats en activitats d’interès general. 

Notícies relacionades